Thursday, June 9, 2011

Istighfar byk2 jom~

Laila Nm Abdullah bin Abbas ra, menuturkan, Rasulullah saw bersabda:

" Barangsiapa membiasakan ucapan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap apa yang diangan-angankan itu jalan keluar. Dan setiap kesulitan yang akan dihadapinya diberikan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada ia ketahui."
(HR.Empat ahli hadist,disahkan oleh Hakim)

Keterangan:
Seseorang yang membaca istighfar, Insya Allah akan memperoleh beberapa keuntungan:

a). Setiap mendapat kesulitan , akan menemukan jalan keluarnya. Bererti setiap menghadapi masalah, orang yang terbiasa membaca istighfar akan dapat menyelesaikannya.

b). Allah SWT berkehendak mewujudkan angan-angannya. Dengan demikian cita-cita dan harapan orang yang membaca istighfar menjadi kenyataan.

c). Banyak rezekinya, sebab Allah SWT akan memberikan rezeki dengan jalan yang tiada ia sangka-sangka.

d.) Kalimat istighfar yang pendek adalah: Astaghfirullooh (Aku mohon ampun kepada Allah), atau Astaghfirulloh-hal'aadziim (Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung).

e.) Kalimat istighfar yang panjang adalah: Astaghfirullooh-hal 'adziim. Al-ladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuumu wa atuubu ilaihiih (Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah. Dia yang hidup dan tegak, dan aku bertaubat kepada-Nya.)

Meski dosa-dosamu sebanyak buih lautan, sebanyak butir pasir di padang pasir, sebanyak daun di seluruh pepohonan, atau seluruh bilangan jagad semesta, Allah SWT tetap akan selalu mengampuni, bila engkau mengucapkan doa sebanyak tiga kali sebelum engkau tidur:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

" Astaghfirullahal ‘Adzim al-Ladzii Laailaaha Illa Huwal Hayyul Qayyuumu wa Atuubu Ilaih. (Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Memelihara (kehidupan), dan aku bertobat kepada-Nya).”
(HR. at-Tirmidzi).

Di ambil dr Pak Deddy Hidayat
Semoga dapat memberi hikmah bagi kita semua ...

No comments:

Related Posts with Thumbnails